Zonnig Grou

Zonnig Grou

Het Friese dorp Grou is een stuk zonniger geworden dankzij een heldere positionering. 

Hét watersportdorp van Gemeente Leeuwarden

Doordat Grou, na de gemeentelijke herindeling, hét watersportdorp van de Gemeente Leeuwarden is geworden, zijn er kansen ontstaan om Grou op de kaart te zetten.

 

Zin

Alle organisaties in Grou herkennen en erkennen het belang van gezamenlijke promotie van Grou. Stichting Promotie Grou is speciaal voor dit doel opgericht.

 

Ziel

De ziel van Grou wordt voor een groot deel bepaald door haar ligging aan het Pikmeer. Er wonen ruimhartige Grousters, die naar verluid het mooiste Fries van Fryslân spreken. Midden in het hart van Friesland rondom de Sint-Piterkerk uit de 13e eeuw en haar pittoreske dorpskern. Vroeger was Grou heel moeilijk bereikbaar, nu hét startpunt om het echte Friese land te ontdekken. Met de boot, op de schaats, te voet of met de fiets. En wat is er mooier omdat allemaal vanuit het zonnige watersportdorp Grou te ontdekken.

 

Zaak

Het #zonniggrou logo is de belangrijkste drager van de campagne. Het logo verteld eigenlijk al het hele verhaal. Daarom heen worden allerlei activatieprogramma’s gekoppeld. Onlangs is, na 5 jaar afwezigheid, VVV Grou geopend.

 

www.grou.nl